Zázrak jménem dítě

Primární a nejdůležitější  potřebou každého dítěte je rodina, pokud nemůže biologická, nastupuje rodina náhradní.

Zázrak jménem dítě

Žádné dítě nemůže za to, kde se narodilo. Každé má právo na uspokojování jeho nejlepšího zájmu a blaha. Primární a nejdůležitější potřebou každého dítěte je rodina, pokud nemůže biologická, nastupuje rodina náhradní.

Každá náhradní rodina potřebuje podporu státu.
Jeho pomoc a podpora je klíčová pro rozvoj náhradní rodinné péče v České republice.

V rámci tohoto projektu bude podporováno a propagováno umísťování dětí do rodin.

  • Besedy s odborníky a lidmi z praxe, kde budou šířeny informace o náhradní rodinné péči směrem k široké veřejnosti.
  • Setkávání pěstounů během různých tématických událostí pro děti svěřené do jejich péče.

Odpovědná osoba

Kateřina Procházková

Koordinátorka pěstounského skladu
Soc. pracovnice a pěstounka na přechodnou dobu

Chcete podpořit?

Darujte libovolnou částku na náš transparetní účet. V e-shopu si vyberte obnos a naskenujte QR kód.