Naše projekty

Na této stránce najdete souhrn projektů a dalších aktivit, kterými se naše organizace zabývá. Jsou tu ale i některé projekty, kterými bychom se rádi zabývali v budoucnu, třeba i s Vaší podporou.

Pěstounský sklad v Horoměřicích je místem setkávání náhradních rodičů z celé České Republiky.

Jedná se o místo vzájemného poznávání, sdílení informací, zejména však získání důležité materiální pomoci pro děti svěřené do péče.

Největší význam má pro pěstouny přechodné, kteří leckdy přebírají dítě z hodiny na hodinu, dopředu neznají věk dítěte a fungují jako opatření krizové.

Pomoc dětem v nouzi pro rodiny, které se ocitnou v tíživé finanční situaci a uprchlíkům z cizích zemí, kteří byli nuceni opustit své domovy.

Hlavním cílem je přímá, tedy okamžitá, pomoc lidem v nouzi. Jedná se o darování potravin, základních hygienických a jiných potřeb.

Shromažďování darovaných potravin, přebytků a materiální pomoci probíhá ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj a sítí soukromých dárců.

Žádné dítě nemůže za to, kde se narodilo. Každé má právo na uspokojování jeho nejlepšího zájmu a blaha. Primární a nejdůležitější potřebou každého dítěte je rodina, pokud nemůže biologická, nastupuje rodina náhradní.

Každá náhradní rodina potřebuje podporu státu. Jeho pomoc a podpora je klíčová pro rozvoj náhradní rodinné péče v České republice.

V rámci tohoto projektu bude podporováno a propagováno umísťování dětí do rodin.

Cílem projektu je ve spolupráci místních úřadů, neziskových organizací a soukromých dárců podpořit ohrožené ukrajinské uprchlíky a pomoci jim v sociálním začlenění na území ČR.

Záměrem projektu je pomoci  osobám, které se ocitají v obtížné situaci, formou přímého a okamžitého materiálního zabezpečení.

Projekt se zaměřuje na provoz skladu potravinové a materiální pomoci, spolupráci s dotčenými úřady, potravinovými bankami, sítí firemních i drobných dárců a distribuci této pomoci rodinám ukrajinských uprchlíků.

Chcete podpořit jeden z našich projeků?

Darujte libovolnou částku na náš transparetní účet.
V e-shopu si vyberte obnos a naskenujte QR kód nebo jednoduše změňte na částku kterou chcete dartovat.