Poznejte nás

Jsme nestátní nezisková organizace s působností převážně v Praze a Středočeském kraji.

Naše organizace vznikla z iniciativy podpořit náhradní rodinnou péči v České republice v souladu s cílem omezení umístění dětí do ústavní péče.

Nezisková organizace Charita Hvězda z.s. se zabývá pomocí všem dětem z náhradních, sociálně slabých rodin a rodin samoživitelů. Věnuje se propagaci náhradní rodinné péče a jejímu rozvoji. Organizuje setkávání a akce pro náhradní rodiče.

Organizace se momentálně zabývá několika projekty a plánuje služby rozšiřovat dle potřeb klientů.

Prvním a hlavním projektem organizace je pěstounský sklad, který funguje od roku 2018. Vybavení je získáváno od dárců, kteří, pro dobro věci, věnují to, co pro své děti již nepotřebují ve prospěch ostatních.

Na doporučení příslušných orgánů lze v provozním centru v Horoměřicích získat širokou škálu vybavení pro malé i velké děti.

Dlouhodobě podporujeme také udržitelnost a recyklaci zboží a produktů ve společnosti ve snaze pomoci dětem z ohrožených skupin. Patří mezi to i naše snaha šetřit přírodní zdroje znovu užitím široké škály zboží jako je oblečení, drobný nábytek, hračky, knihy a další. Také spolupracujeme s Potravinovými bankami a potravinovými řetězci na využití zbytných potravin, drogerie a dalšího zboží.

Komu pomáháme

 • VŠEM DĚTEM Z:
  • Náhradních rodin
  • Sociálně slabých rodin
  • Maminkám v nouzi
  • Rodinám v nouzi
 • DOČASNĚ – UKRAJINSKÝM MAMINKÁM POSTIŽENÝM VÁLKOU
  • Maminky s dětmi do 3 let věku dlouhodobě
  • Maminky se staršími dětmi po dobu tří, respektive šesti měsíců

Co je třeba doložit ke spolupráci

 • Náhradní rodiny (pěstouni, osvojitelé)
  PPPD - Potvrzení o zařazení do evidence
  DP/ADO - Rozsudek o svěření dítěte do péče nebo
  Rozhodnutí o vhodnosti
 • Rodiče samoživitelé / Rodiny s dětmi v nouzi
  OSPOD - Doporučení o potřebě pomoci
  Úřad Práce - případy Mimořádné Okamžité Pomoci (MOP)
 • Ukrajinští uprchlíci
  Cestovní pas
  Razítko strpění či vízum
  Věk dítěte

Jsme tu pro vás

Náš tým

Martin Procházka

Ředitel charity
Manažer informačních technologií

Kateřina Procházková

Koordinátorka pěstounského skladu
Soc. pracovnice a pěstounka na přechodnou dobu

Chcete nás podpořit?

Darujte libovolnou částku na náš transparetní účet.
V e-shopu si vyberte obnos a naskenujte QR kód nebo jednoduše změňte na částku kterou chcete dartovat.